Kestirimci ve Önleyici Bakım

Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) veya günümüzün değimiyle

Duruma Dayalı Bakım (Condition Based Maintenance)

Kestirimci Bakım (PdM), arıza olasılığını azaltmak için normal çalışma sırasında ekipmanın performansını ve durumunu izleyen bakımdır. Koşul bazlı bakım olarak da bilinen kestirimci bakım, endüstriyel dünyada 1990'lardan beri kullanılmaktadır. Kestirimci bakımın amacı, önce ekipman arızasının ne zaman meydana gelebileceğini (belirli faktörlere bağlı olarak) tahmin etme ve ardından düzenli olarak planlanmış ve düzeltici bakım yoluyla arızayı önleme becerisidir.

Öngörücü bakım, makinelerin optimum kullanımını sağlamak için proses koşulları sırasında makinelerin sürekli izlenmesi olarak tanımlanan, durum izleme olmadan var olamaz. Durum izlemenin üç yönü vardır: çevrimiçi, periyodik ve uzaktan. Çevrimiçi durum izleme, kritik hızlarda ve değişen iş mili konumlarında toplanan verilerle makinelerin veya üretim süreçlerinin sürekli izlenmesi olarak tanımlanır.

Titreşim analizi yoluyla elde edilen periyodik durum izleme, bir trend analizi ile "ekipmanların değişen titreşim davranışları hakkında fikir verir". Son olarak, online izleme, adından da anlaşılacağı gibi, ekipmanın analiz için iletilen verilerle uzak bir konumdan izlenmesine olanak tanır.


  


Öngörücü bir bakım programı oluşturmadan önce, bir kuruluş aşağıdakileri içeren birkaç adım atmalıdır:

 • İhtiyaç ve ekipman geçmişini analiz etmek
 • Kesinti süresi, ekipman kusurları, kayıplar (verim ve enerji) dikkate alınmalıdır.
 • Bir ekipman envanterini tamamlamak ve mevcut ekipman koşullarını değerlendirmek
 • Programın ilk uygulaması için ekipman seçme
 • Mevcut herhangi bir önleyici veya kestirimci bakımın değerlendirilmesi
 • Hangi sistemlerin dahil edileceğine ve nelerin inceleneceğine karar vermek
 • Programın kritikliğini tanımlama ve Kestirimci Bakım sıklığını ve çizelge türünü oluşturma
 • Programı organize etmek ve planlama sistemine entegre etmek.


Kestirimci Bakımın Avantajları:

 • Maliyet tasarrufu açısından çok büyüktür ve planlı arıza süresinin en aza indirilmesi,
 • Ekipman ömrünün en üst düzeye çıkarılması,
 • Çalışan üretkenliğinin optimize edilmesi ve gelirin artırılmasıdır,


CEA Mühendislik olarak konusunda uzmanlaşmış ekipleriyle endüstrinin her alanında Üretim Verimliliği ve Sürekliliğini arttıran birçok çözümü müşterilerimize sunma vizyonu kapsamında Vibrasyon Analizi ve Sıcaklık Temelli Durum İzleme & Makina Koruma Sistemleri, Kestirimci Bakım Hizmeti, Vibrasyon Ölçümü ve Analizi, Önleyici Bakım Hizmeti (Lazerli Kaplin Ayarı ve Yerinde Balans), Mil Akımları Topraklama Bileziği, Basınçlı Hava Kaçakları Tespit Cihazları ile ilgili ürün satışı, kullanıcı eğitimleri, projelendirme, uygulama ve devreye alma konularında faaliyet göstermekteyiz.

Kestirimci Bakım hizmetlerimizin en temelinde Vibrasyon Ölçümü ve Analizi yer almakla birlikte endüstrinin çeşitli sektörlerinde edinilen tecrübeye ek olarak Mobius Institute ISO 18436 VIBRATION ANALYST Eğitimleri ve Sertifikasyonlarına sahip konusunda uzman teknik personeller ile bu çalışmaları yürütmektedir.Kestirimci Bakım Hizmetlerimiz:
 • Periyodik Vibrasyon Ölçümleri,
 • Arıza Teşhisi İçin Vibrasyon Analizi,
 • ISO-10816 Makina Kabul Ölçümleri,
 • ISO-16949, Q1 Kestirimci Bakım Hizmeti,

Öngörücü Bakım ile Önleyici Bakım Arasındaki Fark:

Birçok bakım programı her ikisinden de biraz kullanıyor olsa da, kestirimci bakım ile önleyici bakım arasında birkaç fark vardır. Önleyici bakım , ekipmanın bakıma ihtiyaç duyup duymadığına bakılmaksızın makinelerde teftiş ve bakım gerçekleştirmeyi içermektedir. Bu bakım programı, bir kullanıma veya zaman tetikleyicisine dayanır. Örneğin, bir ısıtma ünitesine her yıl kıştan önce servis yapılır veya bir araba her10.000 Km'de bir planlı bakım gerektirir.

Ayrıca önleyici bakım, kestirimci bakımın gerektirdiği durum izleme bileşenini gerektirmez. Önleyici bir bakım programı, durum izleme gerektirmediğinden, teknoloji ve eğitime çok fazla sermaye yatırımı içermez. Son olarak, birçok önleyici bakım programı manuel veri toplama ve analiz etmeye ihtiyaç duyar.

Önleyici bakım, bir varlığın ortalama yaşam döngüsü kullanılarak belirlenirken, kestirimci bakım, farklı teknolojiler kullanılarak belirli ekipman parçalarının önceden belirlenmiş  koşullarına göre belirlenir. Kestirimci bakım aynı zamanda insanlara, eğitime ve ekipmana önleyici bakıma göre daha fazla yatırım gerektirir, ancak uzun vadede zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufu daha büyük olacaktır.


Önleyici Bakım
 • Önleyici bakım ekipmanlarda arıza olma ihtimalini azaltan, yağlama, temizleme ve bağlantıların sıkılması gibi görevleri içerir,
 • Temizlik çalışma sıcaklığını ve kir oluşumunu engeller,
 • Bağlantıların sıkılması titreşimi ve aşınmayı azaltır,
 • Yağlama sıcaklığı düşürür ve dişli, rulmanlardaki aşınmayı engeller,
 • Ekipman arızaları bir çok kök sebebinin önüne geçilebilir,
 • Ekipmanların ömrünü uzatır.


Önleyici Bakım (Proactive Maintenance) hizmetlerimiz:
 • Lazerli Kaplin Ayarı Hizmeti (Jeotermal Türbin-Jeneratör, Gaz/Dizel Motor-Jeneratör, Motor - NH3/Turbo Kompresör,  Redüktör, Fan, Pompa ve daha birçoğu..)
 • ISO-1940 Statik / Dinamik Yerinde Balans Hizmeti,